นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

     การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ในเครือข่ายของบริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด ซึ่งในที่นี่จะเรียกว่า เว็บไซต์ FASTSHIP

     FASTSHIP ให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการ ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ FASTSHIP ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์หรือเข้าใช้บริการของ FASTSHIP ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

     FASTSHIP เราคือแพลตฟอร์มขนส่งสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่ต้องการส่งพัสดุทั้งในและต่างประเทศ เรามีระบบเชื่อมต่อที่ทำให้คุณเข้าถึงบริษัท Logistic ชั้นนำ ด้วยราคาประหยัด และง่ายต่อการใช้งาน ทางเว็บไซต์ FASTSHIP มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

     ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ FASTSHIP จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ ข้อมูลสำหรับการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อนามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด เขต รหัสไปรษณีย์ และรหัสผ่านสำหรับการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงข้อมูลการติดต่อผ่าน Social Media เช่น Line Account เป็นต้น

     นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ เว็บไซต์ FASTSHIP จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

     วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล: เว็บไซต์ FASTSHIP จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการเก็บระหว่างการสมัครเปิดบัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด เพื่อ (1) การตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบสิทธิในการใช้บริการส่วนต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม (2) การอ้างอิง เพื่อรวบรวมข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มและ (3) การติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการของแพลตฟอร์มตามเงื่อนไขการให้บริการของแพลตฟอร์ม

     ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เว็บไซต์ FASTSHIP มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลการสมัครบัญชีผู้ใช้งานนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงมีบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการใช้บริการกับเว็บไซต์ FASTSHIP

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     เว็บไซต์ FASTSHIP จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สรอ. เท่านั้น

     เว็บไซต์ FASTSHIP ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้เข้าสู่ระบบ หรือผู้ทำรายการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการก็ตาม ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบทางคอมพิวเตอร์ จะมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว

     ในกรณี เว็บไซต์ FASTSHIP ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ FASTSHIP เป็นต้น เว็บไซต์ FASTSHIP จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ FASTSHIP ทั้งนี้ การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซต์ FASTSHIP ก็ได้ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ FASTSHIP ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

     การปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเว็บไซต์ FASTSHIP ทั้งนี้ เว็บไซต์ FASTSHIP รับประกันใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ในการคุ้มครองของเว็บไซต์ FASTSHIP จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด สูญหาย เข้าถึง โดยมิได้รับอนุญาต ดัดแปลงต่อเติม หรือเปิดเผย ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้คุกกี้ (Cookies)

     “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ FASTSHIP ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ สรอ. สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ สรอ. จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ FASTSHIP เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ FASTSHIP ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     เว็บไซต์ FASTSHIP อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ FASTSHIP จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ FASTSHIP

     ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์ FASTSHIP ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ SHIPPOP ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ FASTSHIP ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์